به درگاه ارتباط با مشتریان ریما هاست خوش آمدید
این درگاه به منظور ارتباط مشتریان ثبت شده ریما هاست و ارایه خدمات پشتیبانی میباشد. برای استفاده از این درگاه باید مشتری ریما هاست بوده و با نام کاربری خود به درگاه وارد شوید. درخواستهای شما پس از ثیت با شماره ای منحصر به فرد شناسائی شده و در مکاتبات خود میتوانید از این شماره مرجع استفاده نمائید.